E

Šolska liga v malem nogometu

E

Status športnika 2021/22

E

Teorija pri športni vzgoji

E

Ocenjevanje

Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami in metodami dela prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem delu. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih zrelosti in starosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.

Športna dejavnost je zaradi svoje gibalne in ustvarjalne komponente vse bolj prvina kakovosti življenja. Je ena tistih dejavnosti, kjer se razodeva posebna plat naše igrivosti, kjer iščemo in najdemo kopico možnosti za razvedrilo, osebno izpopolnjevanje in potrditev ter notranje bogatenje.

Športni pedagogi na Gimnaziji Litija se bomo potrudili, da bomo poleg obveznega dela športne vzgoje, s tem pa športa nasploh, propagirali šport in mu dali skupaj z dijaki širše dimenzije. Uspeti nam mora, da ga popeljemo iz telovadnic in igrišč tudi na druga področja, kar je v bistvu tudi poslanstvo vsakega izmed nas, potem bomo športno vzgojo tudi postavili na tisto mesto, ki si ga zasluži. Ponudili bomo široko paleto športnih dejavnosti in teoretičnih vsebin, ki bodo mladim pomagale poiskati lastno športno pot, tisto, ki je posamezniku najbližja glede na njegove potenciale, sposobnosti, potrebe, želje in cilje.

Športni vzgoji je v gimnazijskem prostoru namenjenih 105 ur na letnik oz. 3 ure tedensko. V prvem in drugem letniku je izbirnosti namenjenih 1/3 ur, v tretjem in četrtem letniku pa 2/3 ur. Na litijski gimnaziji vsako leto izpeljemo tudi interesne dejavnosti (nogomet, odbojka, košarka, rokomet …), šolski ligi v nogometu za dijake in v odbojki za dijakinje, šola pa se glede na interes dijakov in možnosti udeležuje tudi šolskih tekmovanj pod okriljem MŠŠ (odbojka – dijakinje, nogomet – dijaki, ŠPF – šolski plesni festival in ostali športi glede na interes in zmožnosti).

(Skupno 616 obiskov, današnjih obiskov 1)