Matematika je znanost in umetnost, ki razkriva lepoto in ozadje procesov v naravi. Je eden od temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov na gimnaziji, kjer si dijaki oblikujejo osnovne matematične pojme in strukture, kritično mišljenje, miselne procese, sposobnosti za ustvarjalno dejavnost, formalna znanja in spretnosti ter spoznajo praktično uporabnost matematike.

Dijake usmerja k natančnosti in urejenosti pri delu ter jih navaja k sistematičnemu in kritičnemu mišljenju. Pridobljena matematična znanja in zmožnosti, ki jih učitelji pomagamo razvijati, nudijo dijakom stabilno oporo pri mišljenju in odločanju v vsakdanjih življenjskih situacijah in pri učenju ostalih srednješolskih predmetov, po drugi strani pa jim nudijo temeljno znanje za nadaljnje izobraževanje.

Na šoli dajemo matematiki poseben poudarek, saj ji v štiriletnem izobraževanju namenjamo tudi dodatne ure. Tako se dijaki odločajo za opravljanje mature na višjem nivoju, kjer dosegajo visoke rezultate. Profesorji na Gimnaziji Litija skušamo narediti matematiko kar se da jasno in vsakomur razumljivo. Pri pouku posvečamo pozornost ne le eksaktnemu znanju, ampak tudi metodam in postopkom reševanja matematičnih nalog in problemov ter z lastnim veseljem za matematiko krepimo tudi navdušenje v dijakih. Dijake navajamo na miselnost, da je uspeh v matematiki posledica vztrajnega in sistematičnega dela. Uporaba računalnika za poučevanje nam je samoumevna.

(Skupno 703 obiskov, današnjih obiskov 1)