E

ITS: Management, stres in alternativne oblike za premagovanje stresa

ITS – interdisciplinarni tematski sklopi

ITS (interdisciplinarni tematski sklop) je novost med izbirnimi predmeti v šolskem letu 2018/19 na Gimnaziji Litija. Namenjen je poglabljanju znanja pri posameznih predmetih in razvoju kompleksnih znanj ter temelji na učnih načrtih izbirnih predmetov in na poglabljanju/razširjanju znanj in veščin obveznih predmetov zapisanih v posebnih/izbirnih ciljih in vsebinah v učnih načrtih. Z interdisciplinarnostjo združujemo različne predmete z namenom rešitve skupnega raziskovalnega problema.

V drugem letniku se v ITS-u na naši šoli povezujejo štirje predmeti: slovenščina, informatika, sociologija in matematika, ki imajo skupni, integrirani cilj. Dijaki izhajajo iz skupnega raziskovalnega problema, ga spoznavajo, rešujejo izzive in širijo svoja spoznanja. Pri tem vključujejo sodobne oblike učenja, ki razvijajo kritično razmišljanje, sodelovalno učenje, kajti dijaki naj bi z avtentičnimi izkušnjami osvojili snov, predpisano s predmetnikom.

V šolskem letu 2018/19 smo kot izbirna predmeta oblikovali dva ITS-a; pri ITS 1 raziskujemo rudnik Sitarjevec, s poudarkom na informatiki, pri ITS 2 pa raziskujemo kakovost življenja v lokalnem okolju, to je Litiji, hkrati spoznavamo podjetništvo in razvijamo podjetnostne kompetence. Z ITS-i ustvarjamo mrežo z okoljem, šolo in lokalno skupnostjo, pri čemer upoštevamo interese in potenciale dijakov ter jih združujemo z vizijo šole.

V šolskem letu 2019/20 smo v 3. letniku oblikovali še dva nova ITS-a; v ITS 1 interdisciplinarno (angleščina, študij okolja, informatika) raziskujemo dejavnosti, s katerimi bo trajno izboljšale razmere za človeštvo. Naš cilj pa je, da na šoli izvedemo simulacijo mednarodne znanstvene konference na temo trajnostnega razvoja. V ITS 2 pa nadaljujemo z vsebinami podjetništva; želimo organizirati dogodek (http://danpi.splet.arnes.si/), spoznati delo turističnega vodnika in način, organizirati pot in se preizkusiti v debati. Podjetništvo povezujemo tudi s trajnostnim razvojem in pastmi potrošništva.

 

 

 

 

(Skupno 1.264 obiskov, današnjih obiskov 1)