Zdrava šola

Evropska in Slovenska mreža zdravih šol

Koncept promocije zdravja v šolskem okolju se je razvil že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pobudo zanj so povzeli Svetovna zdravstvena organizacija, Svet Evrope in Evropska komisija.

Slovenija je bila leta 1993 med prvimi državami, ki je z dvanajstimi pilotskimi šolami pristopila k projektu (1. krog).
V drugem krogu širitve (1998) je bilo v mrežo vključenih 130 ustanov (100 osnovnih šol, 25 srednjih šol in 5 dijaških domov).

Danes, po tretjem krogu širitve, Slovenska mreža zdravih šol vključuje 277 ustanov (216 osnovnih šol, 50 srednjih šol, 9 dijaških domov in 2 zavoda).

Slovensko mrežo vodi in koordinira Inštitut za varovanje zdravja, podporo pa nudita Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo in šport.

Cilji Evropske mreže zdravih šol
Vse šole, ki smo stopile v mrežo Zdravih šol, smo obljubile, da bomo spodbujale uresničevanje sledečih ciljev.

1. Podpirali bomo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju na šoli.

2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.

3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne ponudbe.

5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.

6. Skrbelo bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.

8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.

9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje.

12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

(Skupno 296 obiskov, današnjih obiskov 1)