Informatika

Informatika je splošnoizobraževalni predmet, pri katerem se teorija poznavanja in razumevanja osnovnih zakonitosti informatike prepleta z metodami neposrednega iskanja, zbiranja, hranjenja, vrednotenja, obdelave in uporabe podatkov z digitalno tehnologijo z namenom oblikovanja relevantnih informacij za dograjevanje lastnega znanja in za njegovo predstavitev oziroma posredovanje drugim. Predmet odpira dijakom možnost, da sistematično razvijajo digitalno kompetenco, ki je nujno potrebna za razumevanje digitalne tehnologije in procesov ter kakovostno uporabo te tehnologije z namenom omogočiti dijakom uspešen študij na univerzi in orientacijo za nadaljnje življenje.

Po učnem načrtu je INFORMATIKA obvezni predmet v obsegu 70 ur na leto oz. 2 uri na teden, ki se realizirala 1. letniku. Ure se delijo na teoretični in praktični del. Pri teoriji dijaki spoznajo temeljne pojme informatike, razvoj računalništva, predstavitev podatkov v računalniku, zgradbo in delovanje računalnika ter računalniška omrežja. Pri praktičnem delu se obdela pisna predstavitev informacij (urejevalnik besedil Word), preglednice (Excel) in programiranje (prog. jezik Python).

V 2. letniku lahko dijaki, ki jih predmet bolj zanima, izberejo dodatne ure informatike (60 ur) v okviru ITS (interdisciplinarni tematski sklop). ITS je namenjen poglabljanju znanja pri posameznih predmetih in razvoju kompleksnih znanj ter temelji na učnih načrtih izbirnih predmetov in poglabljanju/razširjanju znanj ter veščin obveznih predmetov, zapisanih v posebnih/izbirnih ciljih in vsebinah v učnih načrtih. Do polne realizacije učnega načrta informatike za 2. letnik je potrebno realizirati še 10 ur, ki se realizirajo v 4. letniku pri dijakih, ki izberejo informatiko za maturo.

2. letnik je namenjen multimedijskim vsebinam: izdelavi spletne strani, obdelavi in izdelavi slik, zvočni predstavitvi informaciji in predstavitvi informacij z gibljivo sliko (film).

V 3. letniku lahko dijaki izberejo dodatne ure informatike (35 ur) v okviru ITS.  Učni načrt za informatiko predvideva v 3. letniku:

  • programiranje (35 ur – Python),
  • podatkovne baze (18 ur – Access) in
  • tehnologija znanja – umetna inteligenca (17 ur – Dexi).

Za realizacijo celotnega učnega načrta je potrebno realizirati še 35 ur. Te ure se realizirajo v 4. letniku, pri tistih dijakih, ki izberejo informatiko na maturi.

 

 

 

(Skupno 535 obiskov, današnjih obiskov 1)