Predmetnik

Predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina 4 4 4 4
Matematika 4 4 4 4
Angleščina 3 3 3 3
Nemščina 3 3 3 3
Zgodovina 2 2 2 2
Športna vzgoja 3 3 3 3
Glasba 1,5      
Likovna umetnost 1,5      
 Geografija  2 2 2  
 Biologija  2 2 2  
 Kemija  2 2 2  
 Fizika  2 2 2  
Psihologija   2    
Sociologija     2  
Filozofija       2
Informatika 2      
Nerazporejene ure   3 3 8-12
SKUPAJ ur/teden 32 32 32 29-33
OIV/leto 90 90 90 30

 Razporeditev nerazporejenih ur

2. letnik:

3 ure ruščine ali
3 ure ITS 1 (slovenščina, zgodovina, sociologija, informatika); raziskovanje rudnika ali
3 ure ITS 2 (slovenščina, matematika, sociologija, informatika), raziskovanje vsakdanjega življenja v Litiji in okolici.

3. letnik:

3 ure španščine ali
3 ure ITS 1 (angleščina. ŠOK, informatika) ali
3 ure ITS 2 (slovenščina, ŠOK, angleščina).

4. letnik:

Glede na izbirni maturitetni predmet: 6 ur sociologije, 4 ure fizike, 4 ure biologije, 4 ure kemije, 4 ure geografije, 3 ure zgodovine ter 2 uri nemščine, vsi dijaki pa imajo še po eno uro matematike, angleščine in slovenščine.

(Skupno 3.874 obiskov, današnjih obiskov 2)