Angleščina

Angleščina je prvi tuji jezik naših dijakov in obvezni maturitetni predmet na splošni maturi. Poleg slovnice in besedišča pouk angleščine vključuje tudi ustno in pisno obravnavo raznovrstnih tem, od zdravja, okolja, športa, prehrane do literature kulture in tradicije ter pisanje raznih esejev in dopisov. Z ubesedovanjem tem iz okolja, življenja in dela utrjujemo in nadgrajujemo snov ostalih učnih predmetov, brišemo meje med njimi ter smo tako v prvih vrstah udejanjanja medpredmetnega povezovanja ter interdisciplinarnega poučevanja, kar je preverjen temelj za doseganje kvalitetnega znanja in višjih kognitivnih ciljev, predpisan v prenovljenem učnem načrtu, temelječem na Skupnem evropskem jezikovnem okviru za jezike (Common European Framework of Reference for Languages, 2001).

Naš cilj poučevanja angleščine je dati dijaku na poti v svet popotnico trdnega in širokega jezikovnega znanja, ki bo z dodatno strokovno terminologijo izbrane študijske smeri omogočila oblikovanje strokovnjaka, usposobljenega za spremljanje in razvijanje dogajanja na mednarodnem in domačem delovnem in ustvarjalnem področju.

(Skupno 572 obiskov, današnjih obiskov 1)