Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM

                                                                 

V projektu OBJEM – Bralna pismenost in razvoj slovenščine kot učnega jezika, ki ga vodi ZRSŠ, sodelujemo kot implementacijska šola. V okviru projekta potekajo dejavnosti na štirih vsebinskih  področjih:

 • bralni pismenosti in razvoju slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje),
 • pripomočkih za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. in 3. VIO OŠ,
 • slovenščini kot drugem jeziku (za priseljence, begunce, Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik) in
 • šolski knjižnici.

V projektnem timu na Gimnaziji Litija je vključenih 17 članov: 16 učiteljev in ravnateljica. Izvedli smo naslednje dejavnosti:

 • vodja, ravnateljica in člani smo se udeleževali izobraževanj in usposabljanj,
 • izvedli in tako preizkusili smo en didaktični pristop,
 • v skladu z navodili vodje projekta v spletno učilnico projekta prispevali tudi svoje lastne primere didaktičnih pristopov v razdelek prispevkov implementacijskih šol,
 • na šoli smo izvedli kolegialne hospitacije;
 • preizkusili smo didaktične pristope in strategije za razvijanje bralne pismenosti (BP),
 • učitelji smo se usposabljali na področju BP,
 • načrtovali in izvajali smo načrtovane projektne aktivnosti,
 • preizkušali smo pristope in strategije za razvijanje in dvig ravni BP po celotni vertikali.

 Namen naše vključitve v projekt OBJEM:

 • spremljanje, opazovanje in evalviranje pedagoške prakse glede na specifične cilje in delovati glede na ugotovitve,
 • merjenje napredka na posameznih področjih,
 • pridobitev vpogleda s spremljanjem in samoevalvacijo v učinkovitost didaktičnih pristopov za razvijanje BP, za zmanjševanje razlik med spoloma, za vključevanje ranljivih skupin, za razvoj motivacij za branje, za učinkovitost modelov za umeščanje slovenščine kot drugega jezika, preizkušanje modelov posodobljene vloge knjižnice,
 • spremljanje ugotovitev projekta ter primeri didaktičnih strategij/pristopov za dvig ravni bralne pismenosti, za razvoj raznovrstne motivacije za branje, za učinkovitejšo rabo slovenščine kot učnega jezika, za posodobljeno vlogo knjižnice kot kulturnega in informacijskega središča na različnih strokovnih usposabljanjih vzgojiteljev, učiteljev, ravnateljev,
 • možnost pridobivanja strokovnega znanja, aktualnih informacij, izmenjavanja izkušenj, primerov dobrih praks in dobivanja nasvetov za izboljšave.

 

 

(Skupno 136 obiskov, današnjih obiskov 1)